Wat is de koolstofkringloop?

Dit filmpje bevat een uitleg over het onderwerp ‘koolstofkringloop’ binnen de biologie. Het is examenstof voor zowel vmbo, havo als vwo. Ik geef een uitleg over de rol van producenten, consumenten en reducenten. Producenten nemen anorganische stoffen op en maken hier organische stoffen van. Consumenten nemen organische stoffen op en maken hier andere organische stoffen van. Reducenten nemen organische stoffen op en maken hier anorganische stoffen op. Zo is de kringloop weer compleet.