Wat is stofwisseling?

Stofwisseling is het geheel aan processen in het lichaam waarbij de ene stof wordt omgezet in de andere stof. Stofwisseling is in te delen in assimilatie en dissimilatie. Bij assimilatie worden grote organische moleculen opgebouwd uit kleinere moleculen en bij dissimilatie worden grote organische moleculen afgebroken tot kleinere moleculen. Een voorbeeld van assimilatie is fotosynthese. Een voorbeeld van dissimilatie is verbranding