Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Juf Aminozuur en persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij gebruikt. Zo verwerken wij pas betalingsgegevens als je een bijles bij ons afneemt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel wij deze gegevens verwerken en op basis van welke grondslag dat gebeurt.

Persoonsgegevens

Doel

Grondslag

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummers, e-mail adres, betalingsgegevens, leerjaar en niveau van onderwijs, overige informatie die je zelf opgeeft bijvoorbeeld in een open veld in een contactformulier of aan de telefoon

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Voor het afhandelen van jouw betaling

–  Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen als ondernemer

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website, gegevens over internetbrowser en apparaat type

– Om de website te verbeteren en jou gepersonaliseerde content aan te bieden (zie ook Profilering en Cookies)

De verwerking is noodzakelijk  ter behartiging van een gerechtvaardigd belang

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Omdat wij bijlessen en andere diensten leveren aan middelbare scholieren, verwerken wij soms ook gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Deze gegevens vallen onder de bijzondere- en of gevoelige persoonsgegevens.

Wij hebben niet de intentie  gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via amina@juf-aminozuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend doorgeven aan derden als dit nodig is voor de levering van de goederen of diensten die je besteld hebt. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het uitvoeren van IDEAL-betalingen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij het verzamelen van jouw gegevens, maken wij ook gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hieronder een overzicht van de cookies die wij plaatsen.

Cookie

Naam

Functie

Bewaartermijn

Google Analytics*

_ga
_gat_gtag_UA_121317361_1

_gid

Analytische cookies die websitebezoek meten

2 jaar
1 minuut
24 uur

Cookie Law Info**

cookielawinfo-checkbox-necessary
cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Houdt bij welke cookies je wel en niet wil hebben

1 jaar en 24 uur

 *Bekijk hier de privacy- en of cookieverklaring van Google Analytics

https://policies.google.com/?hl=nl

**Bekijk hier de privacy- en of cookieverklaring van Cookie Law Info

https://www.webtoffee.com/privacy-policy/ 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren standaard een bewaartermijn van 3 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 3 jaar nadat je voor het laatst actief bent geweest zullen verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Voor de gegevens die door Google Analytics verzameld worden, hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarnaast is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analaytics-cookies.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via amina@juf-aminozuur.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door juf Aminozuur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar amina@juf-aminozuur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch                                        0627400764

E-mail                                                   Via het contactformulier op https://juf-aminozuur.nl

Post                                                      juf Aminozuur
Tweede Jacob van Campenstraat 93 HR
1073 XP Amsterdam

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 26 februari 2021.