Wat is eutrofiëring?

In dit filmpje leg ik uit wat eutrofiëring is. Eutrofiëring is het mineraalrijker worden van oppervlaktewater. Dat komt door overbemesting. Daardoor komt er teveel fosfaat en nitraat in het grondwater terecht. Via het grondwater komt dit ook in oppervlaktewater terecht. Het gevolg daarvan is dat de biodiversiteit afneemt en dat er algenbloei/waterbloei ontstaat. Bij algenbloei neemt eerst het aantal algen in een sloot of meer toe. Als gevolg daarvan dringt er geen zonlicht meer door in het water. Daardoor kunnen roofvissen hun prooi niet meer vinden en sterven ze af. Ondergedoken waterplanten sterven ook af omdat ze onvoldoende zonlicht krijgen om fotosynthese te kunnen doen. Door het afsterven van ondergedoken waterplanten en roofvissen neemt de hoeveelheid organisch afval in het water toe. Dat zorgt er voor dat reducenten meer zuurstof gaan verbruiken om dit op te ruimen. Als gevolg daarvan ontstaat er zuurstofgebrek in het water. Dit zuurstofgebrek leidt weer tot het afsterven van andere organismen in het water. Uiteindelijk blijft er dood, stinkend water over. Dit is op te lossen door chemische, biologische of mechanische waterzuivering.

Wat is de koolstofkringloop?

Dit filmpje bevat een uitleg over het onderwerp ‘koolstofkringloop’ binnen de biologie. Het is examenstof voor zowel vmbo, havo als vwo. Ik geef een uitleg over de rol van producenten, consumenten en reducenten. Producenten nemen anorganische stoffen op en maken hier organische stoffen van. Consumenten nemen organische stoffen op en maken hier andere organische stoffen van. Reducenten nemen organische stoffen op en maken hier anorganische stoffen op. Zo is de kringloop weer compleet.