Bouw en functie van DNA

DNA bevat de informatie voor erfelijke eigenschappen. In dit filmpje wordt uitleg gegeven over de bouw en functie van DNA. Niet alleen de celkern bevat DNA, ook de mitochondriën en de chloroplasten (bij planten) bevatten DNA. Een DNA- molecuul bestaat uit nucleotiden die zijn opgebouwd uit een stikstofbase, een suikergroep en een fosfaatgroep. Eén gen is een stukje DNA met daarop de informatie voor één of meerdere eiwitten.