Transcriptie, translatie en eiwitsynthese

 

Eiwitsynthese is het proces waarbij DNA wordt gebruikt om eiwitten te maken. Om dit te kunnen doen, wordt eerst het boodschappermolecuul, RNA, gemaakt. RNA kan namelijk wel de celkern verlaten door de kernporiën heen en DNA kan dat niet. Het maken van RNA uit DNA wordt transcriptie genoemd. Het RNA wordt naar de ribosomen gebracht en daar wordt het vertaald naar een aminozuurketen. Dat wordt translatie genoemd. Tot slot krijgt het eiwit zijn uiteindelijke vorm in het Golgi-systeem, E.R. of in het cytoplasma. Eiwitten die buiten de cel nodig zijn worden in lysosomen vervoerd naar het celmembraan en daar afgescheiden.